Wat gebeurt er zo al ?

Mensen van allerlei nationaliteiten komen hier bij elkaar om aan de hand van diverse onderwerpen zoals o.a. doktersbezoek, hoe stel je jezelf voor, het verkeer of het openbaar vervoer, dit alles om Nederlands te leren of te verbeteren.

De vlaggen van allerlei nationaliteiten hangen al vrolijk te wapperen als de eerste mensen binnen komen en bovendien is er opvang voor de jonge kinderen.

Na een eerste kopje koffie/thee gaan we aan de slag. Wat zijn ze nieuwsgierig. Het rondje voorstellen geeft aan waar iedereen vandaan komt en hoelang ze hier al zijn. Sommigen zitten nog in het AZC en anderen wonen hier al wat langer. leder met een eigen verhaal. De samenstelling is elke keer weer een verrassing. Het is een bonte mengeling van mensen uit lrak, lran, Eritrea, Ethiopië, China, Turkije, Engeland.

 

Af en toe lijkt het weleens op een Babylonísche spraakverwarring. Iedereen is heel enthousiast en geniet van het met elkaar aan tafel te zitten en zo met een vrijwilliger/ster met de Nederlandse taal bezig te zijn met als ondersteuning een beamer, die het gesproken woord ondersteunt. Er wordt druk geschreven in een schrift en zo kan er eventueel thuis ook nog wat geoefend worden.

Na nog een kopje drinken en wat napraten is het tijd om weer naar huis te gaan.

We zijn blij en dankbaar dat we op deze manier ons steentje bij kunnen dragen.

 

taalcafe
27092017