Restyling

Ons gebouw is inmiddels zo'n 50 jaar oud.
Om aan de huidige normen en eisen te voldoen is een grootschalig restylingsproject gestart.
Naar verwachting zal dat in 2021 gerealiseerd zijn.
Voor een toelichting bijgaand filmpje.