Privacyverklaring

Via deze website kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Gemeente De Bron&Oase te Amsterdam Nieuw West acht een nauwkeurige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • eerst vragen om je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gemeente De Bron is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven en/of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

De scriba van de kerk beheert de ledenadministratie en die is louter voor interne administratie en om desgewenst een verklaring mee te geven aan leden die naar een andere kerk overgaan.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • E-mailadres

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren je gebruikersgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Deze website maakt gebruik van een technologie genaamd SSL (Secure Sockets Layer). Dat houdt in dat alle gegevensverkeer tussen jouw computer en de website versleuteld is, zodat niemand anders de inhoud ervan kan zien. Ook de gegevens die je met behulp van het contactformulier naar ons verstuurt, zijn daardoor niet te lezen door anderen. Het gebruik van SSL is te herkennen aan het voorvoegsel “https://’ in de url-regel van je browser.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via scriba@gemeentedebron.nl